• Bemanning og rekruttering Skien (10)

KFL Gruppen bidrar med de beste totalløsningene innen nybygg, oppgradering og vedlikehold for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal internt som eksternt, være verdsatt for kvalitet, kompetanse, redelighet og forutsigbarhet. Vi er der når du trenger oss!