Hopp til søk
26 år som bedrift

Byes Begravelsesbyrå AS

Geilneset 16, Devoldfabrikken 3. etg., 6030 Langevåg

E-post post@byes.no

DØGNVAKT. Byes Begravelsebyrå er ett av de eldste begravelsebyråene i hele Norge, og vi har gjennom tiden samlet mye erfaringer i denne bransjen. Vår viktigste oppgave er å ta vare på de etterlatte etter et dødsfall, og samtidig sørge for at begravelsen gir avdøde en verdig avskjed.