Hopp til søk
19 år som firma

Bufetat, region sør

Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

Postboks 2233, 3125 Tønsberg

E-post postmottak@bufetat.no
Ungdomshjem
Telemark og Vestfold ungdomshjem, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Agder ungdomshjem, Kirkegaten 3, 4836 Arendal
Lågen ungdomshjem, Frogs vei 21, 3611 Kongsberg
Lunde behandlingssenter, Lundeveien 171, 4640 Søgne
Grøterød ungdomshjem, Geiteramsveien 81, 3268 Larvik
Thorøya ungdomshjem, Thorøyaveien 5, 3209 Sandefjord
Barne- og familiesenter
Agder barne- og familiesenter, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S
Buskerud barne- og familiesenter, Wildhagens vei 17, 3019 Drammen
Telemark barne- og familiesenter, Gulsetringen 313, 3742 Skien
Vestfold barne- og familiesenter, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Akutt
St. Hansgården ungdomssenter akutt, Bispegra 52, 4632 Kristiansand S
Klokkerhuset ungdomssenter akutt, Ulefossvegen 52, 3730 Skien
Sundstedtråkka ungdomssenter akutt, Storgata 62, 3303 Hokksund
Barkåker ungdomssenter akutt, Kantarellveien 25, 3157 Barkåker
Fosterhjem
Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region sør, Grønland 68, 3045 Drammen
Inntak
Enhet for inntak i Bufetat, region sør, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Akutthenvendelser til Enhet for inntak, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Behandling ungdom
Agder behandling ungdom, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand S
Buskerud, Vestfold og Telemark behandling ungdom, Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg
Familievernkontor
Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, Avdeling Drammen, Grønland 68, 3045 Drammen
Familievernkontorene Drammen-Kongsberg, Avdeling Kongsberg, Dyrmyrgata 47, 3611 Kongsberg
Familievernkontoret i Vestfold, Anton Jenssens gate 2 2. etg, 3125 Tønsberg
Familievernkontoret Ringerike-Hallingdal, Avdeling Hallingdal, Torget 5, 3570 Ål
Familievernkontoret Ringerike-Hallingdal, Avdeling Ringerike, Storgata 11, 3510 Hønefoss
Familievernkontoret i Søndre Vestfold, Søebergs gate 4, 3211 Sandefjord
Familievernkontor i Øvre Telemark, Brøløsvegen 51, 3840 Seljord
Grenland familievernkontor, Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Familievernkontoret i Arendal, Friholmsgaten 2, 4836 Arendal
Familievernkontoret i Vest-Agder, Avdeling Farsund, Torvgaten 1, 4550 Farsund
Familievernkontoret i Vest-Agder, Avdeling Kristiansand, Markens gate 35, 4612 Kristiansand S

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regionar og har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet.

Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg

Flyfoto: Kart: Anton Jenssens gate 2, 3125 Tønsberg