17

Fjellstemmen barnehages visjon er " vi spiller på lag" i det, ligger det et ønske om, å skape en god relasjon til dere foreldre, hvor vi sammen jobber for å sikre barnet en god hverdag og en god utvikling. Det er ikke alltid hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det.

18

-For Barnet Rød tråd 2018-2019 Dramatisk lek. Vår kunnskap om lek vosker, og koblet sammen med drama vil vi utfordre de ansattes engasjement i kunstnerisk utfoldelse sammen med barna. Vår kontinuerlige fokus: Lekens egenverdi, skape tryge tilknytningsforhold mellom barn og voksne, livsmestring og glede.