Hopp til søk

Resultat - Barnehage og barnepark Akershus

Vi vil respektere barns lek, og gi dem anledning til å fordype seg i leken. Vi skal forberede barn på det som skal skje slik at de føler seg delaktig, og kan påvirke. Vi skal lytte til det barn har å si. Vi skal være opptatt av å gjøre oss kjent med barnas individuelle behov og utviklingsbehov. Vi skal holde avtaler med barna som er inngått. Vi skal la barna delta, å hjelpe til, fordi det gir sel... Les mer

Vi ønsker å gi barna positive erfaringer sammen med nærværende voksne som er anerkjennende, og hvor relasjonen er preget av gjensidighet. Vi ønsker å bidra til at barnet får mange positive opplevelser i sammen med andre og at vi kan dele hverandres glede.

Glittre barnehage er omgitt av natur på alle kanter og holder til i naturskjønne omgivelser. Uteområdet vårt innbyr til mye fin lek der barna tar i bruk naturmaterialer i deres lek. I Glittre barnehage har vi fokus på bærekraftig utvikling der vi lærer barna å ta vare på kloden vår, dyr og planteliv.

Epleskogen barnehage er en privat foreldredrevet barnehage som startet sin virksomhet 2. September 1998. Vi er et samvirkeforetak der overskuddet går tilbake til barnehagen. Overskudd brukes på vedlikehold og oppgradering av lokaler og lekeareal.

I Sole skog barnehage legger vi vekt på å ha et godt og trygt miljø for barn, foreldre og personalet. Trygghet er grunnmuren til all positiv utvikling og læring.

Hundremeterskogen barnehage ligger i søndre Nittedal, som nærmeste nabo til Ulverud skole. Hundremeterskogen barnehage startet opp høsten 2003, og er en privat andelsbarnehage som eies av foreldrene. Det vil si at alle foreldrene eier en andel hver i barnehagen