1

Vi yter spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, medisin og kirurgi til Oslos befolkning. Sykehuset tar i mot pasienter fra hele regionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk re... Les mer