1 år som firma

Bademiljø Langnes

Karlsøyvegen 1 B, 9015 Tromsø Vis kart

Postboks 4558 Giæverbukta, 9240 Tromsø

Vi står for faglig dyktighet, pålitelighet og kvalitet. Derfor er vi den foretrukne leverandøren av baderomsløsninger eller andre rørleggertjenester.

  • Bademiljø – 10 års garantibad
  • Rød og hvit - Godkjenningsmerket kan brukes i markedsføring av bedriften på nettsider, i dokumentmaler, på biler og utstyr og er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 
Merket står i en fast, ufravikelig form, og skal alltid ha med underteksten  Direktoratet for byggkvalitet som avsender. Merket, som en helhet, skal aldri endres i proposjon eller utseende.

Logofarge: Merket skal helst brukes i farge, men kan også brukes i en negativ variant når bakgrunnen blir for mørk og det mørke feltet med navnetrekket ikke kommer frem. Merket kan i tillegg brukes i en enfargeversjon (sort) når det ikke er mulig å bruke farger.
Ulovlig bruk: Urettmessig bruk av godkjenningsmerket er straffbart. Les mer om konsekvenser for ulovlig bruk av godkjenningsmerket. Ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet
  • Godkjent Lærebedrift
  • Sort Mestermerket
Mobiltelefon 469 44 469
Hjemmeside www.bademiljø.no
E-post langnes@bademiljo.no

Åpningstider

Man.-Fre. 09-17, Tors. 09-20, Lør. 10-15

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.