6 år som firma

Rørlegger Kontakten AS

Enebakkveien 302, 1188 Oslo Vis kart

  • Blå, grønn og hvit Miljøfyrtårn
  • Rød og hvit - Godkjenningsmerket kan brukes i markedsføring av bedriften på nettsider, i dokumentmaler, på biler og utstyr og er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 
Merket står i en fast, ufravikelig form, og skal alltid ha med underteksten  Direktoratet for byggkvalitet som avsender. Merket, som en helhet, skal aldri endres i proposjon eller utseende.

Logofarge: Merket skal helst brukes i farge, men kan også brukes i en negativ variant når bakgrunnen blir for mørk og det mørke feltet med navnetrekket ikke kommer frem. Merket kan i tillegg brukes i en enfargeversjon (sort) når det ikke er mulig å bruke farger.
Ulovlig bruk: Urettmessig bruk av godkjenningsmerket er straffbart. Les mer om konsekvenser for ulovlig bruk av godkjenningsmerket. Ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet
  • Blå og hvit FFV - fagrådet for våtrom
  • Startbank Startbank - Administrasjon av leverandørinformasjon for bygg- og anleggsbransjen i Norge
  • BVN - byggebransjens våtromsnorm - godkjent våtromsbedrift
  • Turkis, sort og hvit Tidl. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS Rørentreprenørene Norge
  • sort Mestermerket
  • Rød og sort NRL Godkjent Rørlegger
  • Brannalarmforetak godkjent etter 2007-regelverket. Foretakene som listes her er godkjent i henhold til Regler for automatiske brannalarmanlegg utgitt 1.9.2007. FG - Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd
Telefon 23 68 99 70
Niklas Persson 474 73 803
E-post post@rorleggerkontakten.no
Hjemmeside www.rorleggerkontakten.no

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.