Svanøy Båtbyggeri og Slipp ANS

6914 Svanøybukt

Telefon 57 74 87 33

Bransjer i Sogn og Fjordane