Hopp til søk
34 år som firma

Hellik Teigen AS

Loesmoveien 1, 3300 Hokksund

Postboks 2, 3301 Hokksund

Norscrap West AS er en av de største og mest moderne vrakbilmottakene i landet. Hos oss kan du være sikker på at bilen din blir forskriftsmessig miljøsanert og gjenvunnet.Vi tar i mot/henter all form for stål- og metallskrap ved vårt hovedanlegg på Hanøytangen. En stor del av tynnmetaller blir mottatt ved vårt mottak i Rådal der det sorteres og videretransporteres med egne lastebiler til Hanøytangen. Alt stål- og metallskrap bearbeides ved oppdeling for videresalg direkte til aktuelle smelteverk. Oppdelingen skjer ved bruk av mobile og stasjonære sakser, manuell skjærebrenning eller fragmentering ved vår shredder. I disse prosessene ligger en vesentlig grad av sanering. Alt miljøfarlig avfall blir fjernet og behandlet på en miljømessig betryggende måte.

Avd. Bilfragmentering Hellik Teigen AS
Telefaks

Loesmoveien 1, 3300 Hokksund

Flyfoto: Kart: Loesmoveien 1, 3300 Hokksund