Hopp til søk
Norscrap West AS - Firma
36 år som firma

Hellik Teigen AS

Loesmoveien 1, 3300 Hokksund

Postboks 2, 3301 Hokksund

E-post post@hellik-teigen.no
Avd. Bilfragmentering Hellik Teigen AS
Telefaks

Norscrap West AS er en av de største og mest moderne vrakbilmottakene i landet. Hos oss kan du være sikker på at bilen din blir forskriftsmessig miljøsanert og gjenvunnet.Vi tar i mot/henter all form for stål- og metallskrap ved vårt hovedanlegg på Hanøytangen. En stor del av tynnmetaller blir mottatt ved vårt mottak i Rådal der det sorteres og videretransporteres med egne lastebiler til Hanøytangen. Alt stål- og metallskrap bearbeides ved oppdeling for videresalg direkte til aktuelle smelteverk. Oppdelingen skjer ved bruk av mobile og stasjonære sakser, manuell skjærebrenning eller fragmentering ved vår shredder. I disse prosessene ligger en vesentlig grad av sanering. Alt miljøfarlig avfall blir fjernet og behandlet på en miljømessig betryggende måte.

Loesmoveien 1, 3300 Hokksund

Flyfoto: Kart: Loesmoveien 1, 3300 Hokksund