Hopp til søk

NGIR (Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap) er totalleverandør av avfallstenester og tilbyr personleg rådgjeving til industri og næringsliv. Vi tar i mot dei fleste fraksjonar og har høg rådgjevingskompetanse på handsaming av avfall.

Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin

Flyfoto: Kart: Lindåsvegen 1260, 5956 Hundvin