Hopp til søk
7 år som firma

A38 arkitekter er et nyskapende og kvalitetssøkende arkitektkontor som utfører oppdrag i tråd med de beste idealer innenfor god design, energi og miljøtilpasning. Vi ivaretar helheten i utforming og planlegging av prosjektene til det beste for oppdragsgiver, omgivelser og samfunnet for øvrig. A38s prosjekter påvirker, og påvirkes av, sine bygde og naturgitte omgivelser. Prosjektene gjenspeiler et sterkt fokus på kvalitet, langsiktighet og bærekraftig prosjektering. Gjennom grundige analyser sikres optimale og attraktive arkitektoniske løsninger.

Sarbuvollveien 38, 1363 Høvik

Flyfoto: Kart: Sarbuvollveien 38, 1363 Høvik