Hopp til søk

Resultat - Arkitekt Vestland

ABO Plan & Arkitektur AS er i dag et av de største plan- og arkitekturmiljøene på Vestlandet. I dag består ABO Plan & Arkitektur AS av et tverrfaglig team med 50 dyktige medarbeidere med ulik fag- og erfaringsbakgrunn. Kontorets kompetanse er innenfor fagområdene: Arkitektur – Arealplan – Landskapsarkitektur – Mobilitet - Prosjektadministrasjon Kontoret benytter MAKS kvalitetsstyringssystem- og ... Les mer

Brei erfaring og høg kompetanse gjev god arkitektur og innovative løysingar. Vi utviklar byggeprosjekt og interiør innanfor næring, industri & bustader m.m.

Velkommen til Arkitektfirma Jon Vikøren AS. Med utgangspunkt i Vik i Sogn utfører Arkitektfirma Jon Vikøren AS arkitekt-, prosjekterings- og rådgjevingstenester på dei fleste aktuelle områder innanfor bygg- og arealplansektoren.  Vi engasjerer oss i prosjekt i dei fleste bransjar, men har opparbeidd oss høg kompetanse på sjukeheimar og andre omsorgbygg.