Hopp til søk
32 år som bedrift

Feste Sør AS består av 10 landskapsarkitekter og 5 arkitekter. I august 2019 opprettet vi avdelingskontor i Arendal. En tverrfaglig tilnærming og fokus på en grønn profil danner utgangspunktet for prosjektene våre. Vi er opptatt av å finne de enkle og gode grepene som bygger videre på stedskarakter og lokale tradisjoner. Vi er opptatt av at prosjektene våre skal være nyskapende på ulike måter.

Tordenskioldsgate 6, 3921 Porsgrunn

Flyfoto: Kart: Tordenskioldsgate 6, 3921 Porsgrunn