Hopp til søk
57 år som firma

Asplan Viak AS

Hotellgata 2, 7500 Stjørdal

Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har ca. 1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner; Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan. Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger i dialog med våre oppdragsgivere. Asplan Viak følger prosjektene hele veien fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Hotellgata 2, 7500 Stjørdal

Flyfoto: Kart: Hotellgata 2, 7500 Stjørdal