IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.

IFjobb skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles. Gjennom produksjon av varer og tjenester til private og offentlige kunder skal vi bli anerkjent for vår samhandling mellom arbeidsmarkedsbedrifter og det ordinære arbeidsliv.

Midtre Gauldal ASVO A/S er en vekstbedrift. Vi ble etablert i 1992 og er heleid av Midtre Gauldal Kommune. Vår bedrift er godkjent som tiltaksarrangør med 10 VTA-plasser og 10 APS-plasser. Vi har også skoleelever i utplassering. Vårt ”hovedprodukt” er en meningsfylt og utviklende arbeids-hverdag hvor den enkelte deltager blir satt i fokus.

Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til personlig vekst og god livskvalitet gjennom varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver. Så vanskelig, og så enkelt, er det. For det som fungerer for den ene, fungerer ikke nødvendigvis for andre. Målet vårt er at de vi jobber med, skal vokse med oppgavene, og bli tryggere på seg selv. Vi leverer konkurransedyktige varer og tjenester til privatpersoner, nærings... Les mer