Hopp til søk
18 år som bedrift

Gildeskål vekst AS

Breihaugen 7, 8140 Inndyr

E-post post@gildeskal-vekst.no
Telefaks

Selskapet ble stiftet høsten 2005 og er heleid av Gildeskål Kommune. Formålet med selskapet er å tilby mennesker som av ulike årsaker er ute av det ordinære arbeidsmarkedet en meningsfylt sysselsetting, enten av varig karakter eller med målsetning om å komme tilbake i ordinært arbeide, helt eller delvis. Vår visjon er trygghet i hverdag og arbeid.