1

Når du starter i et av våre tiltak, vil du få en veileder som bistår deg gjennom din tid i tiltaket. Vi er til sammen 10 veiledere med ulik fagbakgrunn som psykologi, sykepleie, lærer, fysioterapeut m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, interessekartlegging, kost og ernæring m.m.

2

Øksnes Vekst AS er en vekstbedrift som tilbyr Varig Tilrettelagt Arbeid, Arbeidsforberedende trening og dagsenter/aktivitetsplasser. Bedriften ble opprettet 01.10.92. Øksnes kommune eier 100 % av aksjene. Bedriften har 4 avdelinger, hvorav 2 er lokalisert til Myre, 1 på Strengelvåg og 1 i Alsvåg.

10

Tysfjord ASVO er tiltaksarrangør for NAV og har som hovedmål å utvikle menneskets muligheter. Vår oppgave er å gi personer med en eller annen form for yrkeshemming muligheter til å delta i et aktivt yrkesliv. Selskapets formål er å drive arbeidstrening, praktisk opplæring, produksjon og tjenesteytende arbeid. Gjennom arbeid søker en å sette i gang en lærings og utviklingsprosess hos den enkelte.

75198800 Sentralbord

Postboks 163, 8601 Mo i Rana