Hopp til søk

Resultat - Arbeid og Inkluderingsbedrift Drammen

Svelvik produkter er en vekst bedrift som startet opp i 1992, og har frem til i dag vokst seg til å bli en moderne og spennende attføringsbedrift som tilbyr forskjellige arbeidsrettede tiltak for våre deltagere. Vi tar også i mot lærekandidater. Bedriften produserer både egne varer og tjenester som leieproduksjon. Vi tilbyr også fyringsved, bilstell og hagearbeid. I forbindelse med kommunesammen... Les mer

Telefon Jobbfrukt

Postboks 43, 3061 Svelvik

Velkommen til Vinn Industri Drammen - vår visjon er å "Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid". Det gjør vi ved å sikre og utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede, gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmede gjennom tilrettelagt kvalifisering.

Vinn Industri Drammen AS

Postboks 617, Strømsø 3003 Drammen