Hopp til søk

Resultat - Arbeid og Inkluderingsbedrift

Formålet til Jobberiet, er å skape utvikling hos mennesker ved å gi tilrettelagt arbeid og arbeidsrettet opplæring. Selskapet skal arbeide for å møte de krav Nav stiller til Jobberiet som tiltaksarrangør, samt krav fra andre oppdragsgivere som Aurskog-Høland kommune. Selskapet skal skape arbeidsoppgaver som gir en meningsfull hverdag for våre deltagere og ansatte.

OPT leverer tjenester til bedriftsmarkedet innen innramming, industrivask, pakking og distribusjon, gardinproduksjon, treproduksjon, catering, makulering og gjenvinning. I tillegg leveres det tjenester innen tre, søm og vev.

Når du starter i et av våre tiltak, vil du få en veileder som bistår deg gjennom din tid i tiltaket. Vi er til sammen 10 veiledere med ulik fagbakgrunn som psykologi, sykepleie, lærer, fysioterapeut m.m. som også innehar formell kompetanse innen veiledning, karriereveiledning, interessekartlegging, kost og ernæring m.m.

-Mat og Catering -Profilering - Montering -Treprodukter -Attføring - Mat og Firmagaver

Vi gir arbeid til døve, hørselshemmede og døvblinde og personer med andre kommunikasjonsutfordringer i Vestfold. Vi skreddersyr et arbeidstilbud til deg sammen med NAV. Hos oss snakker vi tegnspråk.

Vi gir mennesker en god prosess fra utenforskap til jobb. FREM eies av innbyggerne i fylket og Bodø. Vi er til for dem og har vært det siden 1971. FREM er den lokale garantisten som er med å sikre en bedre inngang til arbeidslivet for mange. Vi er variert og gjør bærekraftige valg hver dag; sammen med enkeltmennesker, sammen med bedrifter og sammen med eierne. Behovene og samfunnet utvikler seg k... Les mer

Barduprodukter as er en Vekstbedrift lokalisert på Setermoen. Vårt formål formål er å bistå mennesker som vil ta del i arbeidslivet. Våre produksjonsområder er: Vaskeri: Vi vasker, ruller og stryker tøy. Snekkeravdeling: Vi produserer på oppdrag; Alt fra hyttekjøkken, reoler, vedkasser og hemsstiger. De tradisjonelle og populærer fiskeslukene Altevatnskjea og Polarskjea produseres hos oss. Transp... Les mer

Mitra AS ble etablert i 1995 og ble i år 2000 et interkommunalt aksjeselskap. Vi eies av Senja kommune og Sørreisa kommune, og er en av landets 210 vekstbedrifter. Formålet vårt er å tilrettelegge for at flere mennesker kan være en del av arbeidslivet og utføre meningsfylt arbeid. Hovedkontoret ligger på Finnsnes i Senja kommune – og vi har aktivitet i begge våre eierkommuner.

I samarbeid med NAV formidler R A K personer ut i arbeid og skaper arbeidsglede gjennom tilrettelagt arbeid. R A K tilbyr tilrettelagt opplæringsløp, kompetanseheving og karriereveiledning.

OsloKollega er Oslos største arbeids- og inkluderingsbedrift, og vi har over 50 års fartstid i arbeidsinkluderingsfeltet. Et inkluderende samfunn er et bedre samfunn!

Varde sin kjernevirksomhet er å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid og at personer som står i fare for å falle ut av arbeidsmarkedet opprettholder jobben. Store deler av vårt arbeid foregår i tett samarbeid med NAV og regionalt næringsliv. Vi kan bidra i forhold til opplæring og kvalifisering, arbeidstrening og arbeidsformidling med tett oppfølging av både arbeidst... Les mer