15 år som firma

Kongsberg Satellite Services AS

Prestvannvegen 38, 9011 Tromsø Vis kart

Postboks 6180 Langnes, 9291 Tromsø

Telefon 77 60 02 50
Hjemmeside www.ksat.no
E-post ksat@ksat.no
Telefaks 77 60 02 99
Vei 700, 9170 Longyearbyen 79 02 25 55