FuglesangDahl AS

Jæktsmedgata 1, 7725 Steinkjer Vis kart

Postboks 4013 Nordsia, 7726 Steinkjer

FuglesangDahl AS er et entreprenørfirma med kontor på Krokstangen i Inderøy kommune. Firmaet påtar seg byggeoppdrag fra ide til ferdigstillelse for private og offentlige byggherrer. Vi er per i dag over 110 ansatte, derav 14 lærlinger. FD er godkjent opplæringsbedrift i 5 fag: tømre...
Utvid tekst

  • Rød og hvit - Godkjenningsmerket kan brukes i markedsføring av bedriften på nettsider, i dokumentmaler, på biler og utstyr og er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 
Merket står i en fast, ufravikelig form, og skal alltid ha med underteksten  Direktoratet for byggkvalitet som avsender. Merket, som en helhet, skal aldri endres i proposjon eller utseende.

Logofarge: Merket skal helst brukes i farge, men kan også brukes i en negativ variant når bakgrunnen blir for mørk og det mørke feltet med navnetrekket ikke kommer frem. Merket kan i tillegg brukes i en enfargeversjon (sort) når det ikke er mulig å bruke farger.
Ulovlig bruk: Urettmessig bruk av godkjenningsmerket er straffbart. Les mer om konsekvenser for ulovlig bruk av godkjenningsmerket. Ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet
  • sort Mestermerket
  • BVN - byggebransjens våtromsnorm - godkjent våtromsbedrift
  • Blå, grønn og hvit DNV-godkjenning Det norske Veritas
Telefon 975 96 000
Hjemmeside www.fuglesang-dahl.no
E-post firmapost@fuglesangdahl.no
Frode Ressem 932 34 631

Søkeord