FuglesangDahl AS

Jæktsmedgata 1, 7725 Steinkjer Vis kart

Postboks 4013 Nordsia, 7726 Steinkjer

FuglesangDahl AS er et entreprenørfirma med kontor på Steinkjer. Vi påtar oss byggeoppdrag fra idé til ferdigstillelse, for både private og offentlige byggherrer. Vi er i dag over 100 ansatte, hvorav 10 lærlinger og 5 TAF elever. Vi er godkjent opplæringsbedrift i 5 fag: Kontor- og a...
Utvid tekst

  • Rød og hvit - Godkjenningsmerket kan brukes i markedsføring av bedriften på nettsider, i dokumentmaler, på biler og utstyr og er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 
Merket står i en fast, ufravikelig form, og skal alltid ha med underteksten  Direktoratet for byggkvalitet som avsender. Merket, som en helhet, skal aldri endres i proposjon eller utseende.

Logofarge: Merket skal helst brukes i farge, men kan også brukes i en negativ variant når bakgrunnen blir for mørk og det mørke feltet med navnetrekket ikke kommer frem. Merket kan i tillegg brukes i en enfargeversjon (sort) når det ikke er mulig å bruke farger.
Ulovlig bruk: Urettmessig bruk av godkjenningsmerket er straffbart. Les mer om konsekvenser for ulovlig bruk av godkjenningsmerket. Ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet
  • sort Mestermerket
  • BVN - byggebransjens våtromsnorm - godkjent våtromsbedrift
  • Blå, grønn og hvit DNV-godkjenning Det norske Veritas
Telefon 975 96 000
Frode Ressem 932 34 631
E-post firmapost@fuglesangdahl.no
Hjemmeside www.fuglesang-dahl.no

Søkeord