Vi er en leverandør av mobilt og stasjonært utstyr til behandling av returmasser. Vi har alt fra kverner, sikter, tromler, sorteringsverk og transportører. Våre hovedleverandører er anerkjente selskaper som Arjes, Zemmler og Matec. Vi har også en rekke med mindre samarbeidspartnere for å kunne tilby deg en best mulig løsning.