23 år som firma

Miljøhager

Tangen 2 A, 4072 Randaberg Vis kart

Vi bygger grønt! Arbeidsområdet omfatter utenomhus-arbeider, nyanlegg, private gårdsrom, lekeplasser, drift og vedlikehold

  • Rød og hvit - Godkjenningsmerket kan brukes i markedsføring av bedriften på nettsider, i dokumentmaler, på biler og utstyr og er tildelt foretak for å sikre at de som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 
Merket står i en fast, ufravikelig form, og skal alltid ha med underteksten  Direktoratet for byggkvalitet som avsender. Merket, som en helhet, skal aldri endres i proposjon eller utseende.

Logofarge: Merket skal helst brukes i farge, men kan også brukes i en negativ variant når bakgrunnen blir for mørk og det mørke feltet med navnetrekket ikke kommer frem. Merket kan i tillegg brukes i en enfargeversjon (sort) når det ikke er mulig å bruke farger.
Ulovlig bruk: Urettmessig bruk av godkjenningsmerket er straffbart. Les mer om konsekvenser for ulovlig bruk av godkjenningsmerket. Ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet
Mike Langeland 907 03 275
Jarle 950 24 352
E-post mike@miljohager.no
E-post jarle@miljohager.no
Hjemmeside www.miljohager.no

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.