Bjarne Kvalsvik

Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy

Telefon 70 08 76 23