9

Aakerholt, Steen & Lund er et selskap som ble etablert 1 januar 2006. Selskapet er en videreføring av Riis & Aakerholt, som startet så tidlig som i 1966. Firmaet er et mellomstort selskap med 15-20 faste ansatte og 10-15 sesongansatte. Aakerholt, Steen & Lund as har 3 anleggsgartnermestere, 6 fagarbeidere og flere hjelpearbeidere. Våre oppdragsgivere er Statens vegvesen, kommuner, offentlige ins... Les mer