Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Ørnes

Mellomåsen, 8092 Bodø

Telefon 75 50 18 00
Telefaks 75 50 12 28