Legetjenesten i Sandøy Kommunelege 1

Steinshamn, 6487 Harøy

Legetenesta / legevakt 116117

Åpningstider

Åpent nå

Mandag 08.30 - 15.00
Onsdag 08.30 - 15.00
Fredag 08.30 - 15.00

Bransjer i Møre og Romsdal