Kongelig Dansk konsulat

Adresse Sjøgata 3, 9600 Hammerfest
Postadresse Postboks 209 Sentrum, 9615 Hammerfest
Kongelig Dansk konsulat 78 42 75 80
Telefaks 78 42 75 81
  • Lagre

Bransjer i Finnmark