• Aldershjem og sykehjem Jevnaker (5)

Døgnkontinuerlig tjeneste hvor formålet er å bo lengst mulig i eget hjem. Søker må ha fysisk og/eller psykisk nedsatt funksjonsevne som medfører at man ikke mestrer hjemmesituasjonen uten faglig tilrettelagt hjelp.