Salangen Bo- og eldresenter SABE

9350 Sjøvegan

Mobiltelefon 991 52 845
Vaktrom Blåklokka 975 66 957
Vaktrom Solstua SABE hele døgnet 452 39 175
Vaktrom Solstua SABE hele døgnet 991 52 845

Bransjer i Troms