Lenvik helsesenter sykehjem

9306 Finnsnes

Telefon 77 87 13 03
Telefaks 77 87 13 01