Bø sjukeheim

3800 Bø i Telemark

Bø sjukeheim 35 05 92 00
Langtidsavdeling 35 05 92 01
Korttidsavdeling 35 05 92 75
Dagsenter 35 05 92 08
Skjerma avdeling 1 35 05 92 06
Skjerma avdeling 2 35 05 92 07
Kjøkken 35 05 92 02

Bransjer i Telemark