Vassenden omsorgssenter

6843 Skei i Jølster

Vassenden omsorgssenter, Sonekontor 57 72 64 60
Telefaks 57 72 64 61
Vaktrom 57 72 64 71
Heimesjukepleie 57 72 64 69

Bransjer i Sogn og Fjordane