Fjaler sjukeheim

6963 Dale i Sunnfjord

Telefon 57 73 81 26
Vaktrom sjukeheimen (Avd B/C), arbeidslag 5 414 69 582
Vaktrom sjukeheimen arbeidslag 1 57 73 81 42
Vaktrom sjukeheimen, psykiskliding/rus, arbeidslag 4 57 73 81 06

Bransjer i Sogn og Fjordane