Kontaktopplysninger

Adresse Søndre Borgen 10, 1388 Borgen
Telefon 66 76 86 50
Langtidsavdelingen 1. etg. 66 76 86 55
Vakttelefon Korttidsavdelingen 2. etg. 66 76 86 71
Kommunale Akutt Døgnplasser 2. etg. 918 99 829
  • Lagre

Vis Kontaktskjema

Bransjer i Akershus