Hopp til søk

Resultat - Advokat Bergen

Hos oss blir du ivaretatt fra første henvendelse! Vi bistår private og næringskunder innen fast eiendoms rettsforhold og transaksjoner, erstatningsrett og forsikringsrett. Andre områder hvor vi har ekspertise er familierett og arverett, selskapsrett og arbeidsrett samt rettslig prosedyre. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende dialog.

Advokatfirmaet Harris er et av de største advokatfirmaene på Vestlandet og dekker de fleste juridiske disipliner. Vi har hovedkontor i Bergen og kontorer i Førde, Norheimsund og Stryn.

Vi tilbyr advokattjenester av høy kvalitet og legger stor vekt på personlig og hurtig oppfølging! Vår målsetting er å løse oppdraget på lavest mulig konfliktnivå for å sikre- og forebygge fremtidige tvister for å skape trygghet og forutsigbarhet. Hovedarbeidsfeltene våre er barnefordeling, bistandsadvokat, arverett, vergeoppdrag, styrearbeid og generell forretnings- og selskapsrett, fast eiendom,... Les mer

Mazars AS, en samarbeidspartner innen revisjon, bokføring, skatt, jus og rådgivning i Norge. Hos oss får du en partner som gir deg service, er engasjert og tilgjengelig og leverer kvalitet. Dessuten får du en rådgiver som er personlig, kan lytte og som forstår dine spørsmål og utfordringer. Sammen med deg bygger vi en relasjon og kontinuitet som utvikler din virksomhet. Vi arbeider med et bredt s... Les mer

Tar du vare på det du skaper? Er bedriftens verdier tilstrekkelig beskyttet? Bruker andre dine varemerker, eller har noen kopiert ditt produkt? Acapo er et av Norges ledende rådgivningsselskaper med spesialisering innen vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, varemerke, design og opphavsrett. Vi dekker alle områder innen IP, og våre tjenester inkluder... Les mer

Rettshjelp på områder knyttet til fast eiendom, arv, skifte og konkursbehandling, arbeidsrett, ekspropriasjon, plan- og bygningsrett og barnevern.

Våre advokater jobber alle med straffesaker som forsvarer ogbistandsadvokat Vi bistår klienter i hele prosessen, fra siktelse tilhenleggelse/dom. Vi bistår barn og foreldre i saker hvor barnevernet fører sak i Fylkesnemnda og domstolene om omsorgsovertakelse eller tvangsplassering etter barnevernsloven. Vi bistår barn og foreldre i saker hvor barnevernet fører sak i Fylkesnemnda og domstolene om ... Les mer

Vi jobber innenfor en rekke saksområder, blant annet arbeidsrett, arv og skifte, familierett, strafferett, kjøp og salg av fast eiendom og utlendingsrett. Se gjerne vår fullstendige oversikt over rettsområdene, eller ta kontakt for nærmere info.

Law.no Advokatfirma AS tilbyr juridiske tjenester basert på mer enn 45 års samlet erfaring fra advokatvirksomhet. Det omfatter både tradisjonell advokatvirksomhet og multidisiplinær virksomhet i samhandling med revisjon, konsulentvirksomhet og regnskapsføring (Secher, DLA, Arthur Andersen, Ernst & Young og PwC). Slik erfaring har ført til et omfattende kontaktnett lokalt, regionalt, nasjonalt og... Les mer

May Karin er skatteadvokat. Hun har som mål å yte rask og effektiv juridisk bistand til sine klienter. Hun har bakgrunn fra skatteetaten og som advokat i store revisjonsfirma, og etablerte egen advokatpraksis i 2002. Hennes spesialkompetanse er skatterett og internasjonal skatterett. Hun jobber også med selskapsrett, og med fast eiendom og eiendomsoppgjør. Hun har dessuten familierett, arv og ski... Les mer