1

Vi er 20 advokater og 4 ansatte medarbeidere. Advokatfirma Tofte DA er i dag det største advokatkontoret på Sørlandet.

2

Advokatfelleskapet består av erfarne advokater som har bygget opp tillit gjennom mange års virke som advokater i Kristiansand

3

Hei, jeg er advokat Per Holter-Andersen, og jeg ønsker å være din forsvarer. Gjennom mer enn 1000 rettsaker, har jeg opparbeidet meg mye erfaring som forsvarer. Det har vært store og små saker, i tingretter og lagretter over hele landet; noen har du kanskje lest om i avisen, mens andre har blitt forbigått i stillhet. Felles for alle sammen, er at det for den det gjelder, kan en rettsak føles både... Les mer

4

Velkommen til advokat Bjørn Hübert Senum. Advokat Bjørn Hübert Senum har alminnelig praksis, men driver i særlig grad med bobehandling (konkursbo og dødsbo), samt bistand i forbindelse med arv og skifte, bistand til borettslag og ulike forretningsjuridiske spørsmål.

7

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore. Våre 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med våre klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen.

9

Våre 15 advokater yter bistand til personer og bedrifter innenfor alle rettsområder, og er ledende på alminnelig forretningsjus, bobehandling, fast eiendoms rettsforhold, personskadesaker og prosedyre.

12

Advokatfirma Krabberød ble grunnlagt i 1982 og har stor kunnskap om næringslivet på Sørlandet. Vi yter bistand innenfor en rekke rettsområder, og ønsker særskilt å fremheve vår erfaring og kunnskap innenfor arverett, generasjonsskifte, fast eiendom, selskapsrett, forhandlinger, immaterialrett, kontraktsrett, gjeldsforhandling, formuesrett og kjøp/salg av bedrifter. Vi tilbyr også juridisk bistand... Les mer