1

KPMG er et av Norges ledene selskap innen revisjon og bedriftsrådgivning. Med våre 25 avdelinger over hele landet kan vi bistå din bedrift. KPMG tilbyr tjenester innenfor revisjon, rådgivning, regnskaps- og lønnstjenester, skatt, avgift og forretnin... Les mer

4

69º Nord Advokatfirma AS har som målsetting å yte juridisk rådgivning og bistand, både til små- og mellomstore bedrifter og til privatpersoner.,Våre satsingsområder er valgt ut fra interesse, kunnskap og kompetanse. Vi arbeider av den grunn innen avgrensede områder. ,Vi baserer vår rådgivning på en grundig analyse av sakens faktiske og rettslige sider. For øvrig er vi opptatt av å være tilgjengel... Les mer