• Advokat Førde (9)
1

Advokatfirmaet Harris er et av de største advokatfirmaene på Vestlandet og dekker de fleste juridiske disipliner. Vi har hovedkontor i Bergen og kontorer i Førde, Norheimsund og Stryn.

2

SunnfjordAdvokatane er eit moderne og effektivt advokatkontor i Førde, Sogn og Fjordane.Advokatane Andreas Rønnekleiv , Asbjørn Løvik og Ingeborg Johanna Sunde utgjer kontorfellesskapet.