1

Advokatfirmaet Harris er et av de største advokatfirmaene på Vestlandet og dekker de fleste juridiske disipliner. Vi har hovedkontor i Bergen og kontorer i Førde, Norheimsund og Stryn.

2

Advokatfirma Louis Anda er et lokalt advokatfirma som ,mottar oppdrag innenfor de fleste rettsområder slik som kontraktsrett, husleierett, selskapsrett, konkursforhandlinger, forretningsjus, familie- og strafferett, ,samt erstatnings- og tingsrett.,Jeg bistår både næringslivs- og private klienter fra hele landet.

3

SunnfjordAdvokatane er eit moderne og effektivt advokatkontor i Førde, Sogn og Fjordane.Advokatane Andreas Rønnekleiv , Asbjørn Løvik og Ingeborg Johanna Sunde utgjer kontorfellesskapet.