Hopp til søk

Resultat - Advokat Sandnes

Kontorets advokater yter juridisk bistand, både i form av rådgivning og alminnelig tvisteløsning, og har omfattende prosedyreerfaring. Advokat Borgersen er fast forsvarer ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett. Advokat Sæther har Møterett for Høyesterett. Kontoret kan bistå innenfor de fleste rettsområder, og vi får oppdrag fra både privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige.

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi har advokater med lang erfaring innen fagfeltene, arv, skifte, arbeidsrett for arbeidstakere, arbeidsrett for arbeidsgivere, foreldretvister, barnevern, yrkesskaderett, eiendomsrett, erstatningsrett, forsikringsrett, personskaderett, strafferett, avtalerett, eiendomsrelaterte forhold, kontraktsrett, med mer.A... Les mer

Vårt firma består i dag av 8 advokater og 2 advokatsekretærer. Samtlige advokater har lang erfaring fra advokatvirksomhet og de fleste har i tillegg praksis fra dommerarbeid ved tingretten. Vi bistår privatpersoner, næringslivet og kommuner med høy kompetanse innenfor rådgivning, forhandlinger og prosedyre for domstolene. Vår bistand skal være engasjert, effektiv og konstruktiv. Firmaet ble stif... Les mer

Tp Advokatfirma DA

Postboks 363, 4302 Sandnes