Hopp til søk
2 år som bedrift

Varde Advokater

Skåregata 92, 5. etg, 5528 Haugesund

Postboks 10, 5501 Haugesund

Trond Jarle Bachmann, Advokat
Ole Johan Berge, Advokat
Hallvard G. Bjørndal, Advokat
Jens Otto Haugland , Advokat

Varde Advokater er et advokatfellesskap bestående av erfarne prosedyreadvokater. Vi tilbyr tjenester innenfor de fleste rettsområder, både for privatpersoner, selskaper og forvaltningsenheter, og håndterer årlig en rekke konkurs- og dødsbosaker som offentlig oppnevnte bostyrere. Fagområder: • Arbeidsrett • Arverett • Bolig- og husleierett • Ekspropriasjonsrett • Ekteskap og samboerforhold • Erstatning og forsikringsrett, personskade • Fast eiendoms rettsforhold • Foreldreansvar, fast bosted og samvær • Gjeldsforhandling og konkursrett • Jordskifterett • Kontrakts- og entrepriserett • Odels- og åsetesrett • Oppgjør ved salg av fast eiendom • Pante-, kausjons- og garantirett • Plan- og bygningsrett • Selskapsrett • Strafferett – Næringslivskriminalitet • Voldgift

Skåregata 92, 5. etg, 5528 Haugesund

Flyfoto: Kart: Skåregata 92, 5. etg, 5528 Haugesund