Kontaktopplysninger

Adresse Storgata 19, 0184 Oslo
Oslo kommune Fri Rettshjelp 23 48 79 00
Telefaks 23 48 79 01
Vi yter juridisk bistand i blant annet følgende sakstyper:
- Familiesaker, deriblant skilsmisse, separasjon, barnefordeling
- samboerforhold, skifte mellom ektefeller, samvær- og bidrag
- Barnevernsaker
- Voldsofferbistand
- Personskadeerstatning
- Pasientskadeerstatning
- Oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold
- Oppsigelse eller utkastelse av bolig
- Avslag på asyl, bortvisning og utvisning
Fri Rettshjelp tilbyr:
- Gratis juridisk rådgivning
- Profesjonalitet
- God informasjon
- Konsultasjon i løpet av samme kveld ved kølapp
- ved mye pågang innen 48 timer fra mandag til og med torsdag
- Erfarne advokater med lang og bred erfaring innenfor saksområdene
Fri Rettshjelp forventer av deg som klient:
- at du kommer til avtalt konsultasjon / time
- at du har med deg eventuell dokumentasjon i saken
  • Lagre

Vis Kontaktskjema