Hopp til søk

Resultat

Treff i relaterte bransjer

Teatret Vårt har siden 1972 vært en av Norges mest respekterte og innflytelsesrike regionale teatre. Som statsfinansiert teater, tar vi sikte på å produsere moderne ofte nytt skriftlig norsk eller europeisk drama eller klassikere i et forsøk på å ta samfunnsansvar i det moderne norske samfunnet. Vi er det regionale ankerpunktet for å fortelle historier som reflekterer regional identitet, samt et ... Les mer

MOLDEJAZZ ble etablert i 1961, er verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift, og runder 60 år i 2021! Festivalen avholdes alltid uke 29.

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet nemndsordning. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten. Reklamasjonsnemnda behandler ikke tvister mellom kjøper og selger.

Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere ... Les mer

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og gårdeiere.

Vi jobber for å bedre tilbudet og livsvilkårene for personer med cerebral parese og deres pårørende.

Norges Takseringsforbund (NTF) er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. NTF-sertifiserte takstmenn har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdanningen i Norge.

Industri Energi er et fritt og uavhengig LO forbund, med 56 000 medlemmer. Industri Energi er Norges største og mest slagkraftige forbund for ansatte i industri- og energisektoren i Norge. Vi organiserer også lærlinger, skoleelever, studenter og selvstendig næringsdrivende.

As part of Kongsberg Maritime, we specialize in development and manufacturing of precision positioning and motion sensing systems. Our commitment is to provide quality products and solutions for safe navigation and operations at sea in the commercial offshore, maritime, hydrographics and defence industries.

BRIAS er en fremtidsrettet produksjonsbedrift innen plate- og rørarbeid for on-/offshoreindustri. Meget høy kompetanse på sveising. Serfitisert innen de aller fleste metaller, men har spesialfelt i høylegert stål (Syrefast 316, 6mo, Duplex, Super Duplex, Titan). BRIAS er eksperter på levering av høy kvalitet på korte tidsfrister og er derfor blitt en foretrukken leverandør for veldig mange. I til... Les mer

IPC Foma er nordisk hovedkontor og distribusjonssentral for IPC Foma rengjøringsprodukter

BAXX AS - Din leverandør av vaskeanlegg for buss og storbil, anleggsmaskiner, tog og andre tyngre kjøretøy.

Fra offentlige registre