Bodø trafikkstasjon – 02030

Stormyrveien 30, 8008 Bodø