Nordhordland trafikkstasjon – 02030

Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø