Nevropsykologisk senter AS – 22 99 23 50

Fjøsangerveien 215, 5073 Bergen