Nevropsykologisk senter AS – 880 02 627

Fjøsangerveien 215, 5073 Bergen