Stasjonstorget legesenter – 64 85 94 94

Idrettsveien 7, 1400 Ski